De opbrengst van dit muziekevent komt dit jaar ten goede aan de gehandicaptensport(Flevostar) in
Dronten. In de zoektocht naar een goed en passend doel hebben wij als belangrijkste criterium ‘een
zo breed mogelijk draagvlak in onze locale samenleving’ gehanteerd. Een 3-tal goede doelen zijn
vanuit onze club geselecteerd uit een ‘longlist’. Nadat deze doelen zijn vereerd met een bezoek is
uiteindelijk de gehandicaptensport(Flevostar) als het best passende goede doel gekozen. Flevostar
Dronten biedt jongeren en volwassenen in onze gemeente, met en zonder een beperking de
mogelijkheid om te sporten. De vereniging telt op het moment bijna 80 leden. Veel vrijwilligers
maken het voor de leden mogelijk om wekelijks te sporten in sporthal ’t Dok en in de sportzaal aan
het Beursplein in Dronten. Badminton, tennis, rolstoel basketball, darten en ritmische gymnastiek
vormen op dit moment het aanbod aan sporten. Flevostar streeft een grotere naamsbekendheid na
en wil zich op deze wijze in de nabije toekomst richten op een vergroting van het ledenaantal. Met
name gericht op die inwoners in de gemeente die zouden kunnen sporten maar geen vervoer
hebben vanuit hun (te)huis naar de sportlokaties. Dit betekent dat er meer faciliteiten, vrijwilligers
en financiële middelen nodig zijn.

Sportclub Flevostar

SC-Flevostar Dronten biedt jongeren en volwassenen, met en zonder een beperking, in onze gemeente de mogelijkheid om te sporten. Op dit moment hebben we bijna 80 leden.

Veel vrijwilligers maken het voor onze leden mogelijk om wekelijks te sporten in sporthal

‘t Dok en in de sportzaal aan het Beursplein in Dronten.

Onze sporten:

 • Zaalvoetbal
 • Badminton
 • Tennis
 • Rolstoel basketbal
 • Darten
 • Ritmische Gymnastiek

Belangrijke waarden voor ons zijn:

 • Iedereen kan sporten op zijn/haar niveau
 • Iedereen doet mee
 • Samen sporten
 • Respect voor elkaar
 • Veilige sportomgeving

Het is geen hoofddoel voor alle sporters, maar een competitie gaan we niet uit de weg. Zo doen we mee aan de jeugd zaalvoetbalcompetitie in Zwolle, organiseren we elk jaar ons eigen Jan van Heerde zaalvoetbaltoernooi voor teams uit de regio, houden we regionale dartwedstrijden en nemen we deel aan een landelijke ritmische-gymwedstrijd.

Doelen voor 2019 en 2020

Meer leden

Er zijn inwoners in de gemeente Dronten die bij SC-Flevostar zouden kunnen sporten, maar geen vervoer hebben vanuit hun (te)huis naar de sportlocaties. Soms door onvoldoende financiën voor een taxi of er zijn geen mogelijkheden voor begeleiders om de sporters te brengen en te halen. Het organiseren van het vervoer voor en na het sporten is een langer bestaande wens van SC-Flevostar. We gaan dit structureel organiseren (vrijwilligers en middelen) voor tenminste een half jaar.

Grotere naamsbekendheid

Onze naamsbekendheid onder de doelgroep en in de Drontense samenleving in het algemeen is nu te gering om een toekomstbestendige sportvereniging te kunnen zijn. De naamsbekendheid wordt vergroot door:

 • het bezoeken van alle woonhuizen, scholen en relevante organisaties in het sociaal domein met uitleg van onze sport- en vervoersmogelijkheden;
 • gerichte publiciteit over activiteiten en prestaties via regionale en sociale media;
 • organiseren open sport activiteiten (zie hierna);
 • actief benaderen van regionale sponsoren met een keuze menu van sponsoractiviteiten voor: een activiteit, sportmateriaal, zaalhuur, of meerjaarlijkse sponsoring.

Vergroten van het sportplezier

Naast de wekelijkse trainingen, die op maat gemaakt zijn voor de sporters, worden er in 2019 en 2020 zes open sportclinics gegeven, 1 voor elke sport.

Denk aan een workshop darten door een Nederlandse topspeler, met een ervaren speaker,

of een clinic van een rolstoelbasketballer uit de nationale selectie, enz.

Deze open activiteiten zijn in eerste instantie bedoeld voor de leden. Anderen (met en zonder beperking) kunnen meedoen, binnen de beschikbare capaciteit. Zo

 • leren meer mensen SC-Flevostar en haar sporters kennen.
 • ervaren zij de mogelijkheden van aangepast sporten.
 • en krijgt SC-Flevostar meer potentieel vrijwilligers.

Deelnemers kunnen daarna een maand gratis meetrainen of een half jaar als vrijwilliger helpen.

30 jaar SC-Flevostar

In 2020 bestaat SC-Flevostar 30 jaar. Een langer bestaande wens is om met alle sporters samen een nieuwe sport te leren spelen. 2 activiteiten worden momenteel verkend:

 • Bocce: een nieuwe laagdrempelige balsport die door Gehandicaptensport Nederland wordt ondersteund. Hiervoor worden in ’t Dok of buiten enkele (mobiele) banen neergelegd en kan, na enkele oefenronden een verenigingscompetitie gespeeld worden. Vrijwilligers krijgen vooraf een oefen- en instructie avond zodat zij de sporters goed kunnen voorbereiden op deze nieuwe activiteit. Met een drankje (zonder alcohol), hapjes en prijsuitreiking na afloop is dit een prachtige lustrumactiviteit;
 • Ice Curling: een clinic tijdens het winterseizoen op de ijsvloer van Leisure World. De voorbereiding van deze activiteit luistert nauw: ook voor rolstoelsporters moet dit een mooie lustrumsport zijn. De uitvoering is verder vergelijkbaar met Bocce.

Lionsclub Flevoland

Met deze activiteiten:

 • wordt SC-Flevostar meer bekend in Dronten.
 • kunnen meer sporters van huis naar de sportzaal gebracht worden en deelnemen aan trainingen en clinics.
 • komen meer inwoners in contact met aangepast sporten, komen er meer leden en vrijwilligers.
 • kan het 6e lustrum van Flevostar gevierd worden met 2 nieuwe sporten voor alle leden.
 • en kan SC-Flevostar de komende jaren met vertrouwen tegemoet zien.

Meer mensen ervaren zo de meerwaarde van regelmatig sporten voor hun gezondheid en levensstijl. En SC-Flevostar is breder bekend en beter toegerust voor de komende jaren.

De globale begroting voor alle activiteiten bedraagt 18 tot 21.000 Euro en wordt nader gespecificeerd. Dit wordt mogelijk gemaakt met de unieke bijdrage in tijd en geld door de Lionsclub Flevoland.

Op haar beurt willen het bestuur en de leden van SC-Flevostar zich inzetten, waar mogelijk en nodig, om de Lions of the Proms op 22 november 2019 tot een groot succes te maken.

Daar hebben we veel zin. We zijn positief verrast en onder de indruk dat Lionsclub Flevoland deze inspanningen voor ons realiseert.

Verdere informatie over SC Flevostar

Onze digitale folder 2018

www.scflevostar-dronten.nl

https://www.flevopost.nl/nieuws/dronten/391876/flevostar-viert-25-jarig-jubileum.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

https://www.flevopost.nl/sport/actueel/387407/flevostar-al-25-jaar-voor-sporters-met-en-zonder-beperking.html

https://www.flevopost.nl/nieuws/dronten/102933/flevostar-dronten-bestaat-twintig-jaar.html