Vrijwilligerswerk kent geen eenduidige betekenis. Wel kan er gezegd worden dat vrijwilligerswerk altijd vier onderdelen bevat, het is met nameː
1. het geheel van activiteiten die op vrijwillige basis worden uitgevoerd,
2. zonder financiële vergoeding (buiten eventuele onkostenvergoedingen),
3. in georganiseerd verband,
4. en met een maatschappelijk doel en voor anderen, hetzij individuen, groepen of de samenleving in haar geheel

Vrijwilligerswerk vormt het cement in onze samenleving. Of het nu gaat om sportverenigingen, het kerkelijk werk, de (ouderen) zorg, het organiseren van festiviteiten in de dorpen(intocht Sinterklaas, Meerpaaldagen, de avondvierdaagse etc), jeugd- en jongerenwerk, de brandweer, tafeltje dekje en ga zo maar door…….bijna overal in de samenleving tref je de vrijwilliger. Hij of zij, jonger of ouder, is van wezenlijk belang. Ook voor de vrijwilliger zelf zijn er belangrijke motieven: het werk zelf erg leuk vinden om te doen, het fijn vinden om iets voor een ander te doen, het opdoen en onderhouden van sociale contacten en het leren van nieuwe dingen. Stel je nu toch eens voor dat alle vrijwilligers in onze gemeente per direct stoppen met hun waardevolle werk? Het zal een verarming zijn van onze leefgemeenschap met een onbeschrijflijke impact. Dit vormt nu de reden dat Lionsclub Flevoland rondom de 7e editie van Lions of the Proms nadrukkelijk stilstaat bij ‘de vrijwilliger’.